Telefoon

06 22 55 63 32

Depressie en dan

Er is een verschil tussen een depressie en een emotionele status van verdriet, pijn, zorg en teleurstelling. Wanneer je depressief bent kan niets je uitlokken tot een reactie. De oorsprong van die inwendige leegte ligt in het verleden, jouw kinderjaren. Het gebrek aan echt plezier wordt afgedekt met een eeuwige glimlach. Daarmee wil je de wereld laten weten dat het oke is. Achter die grijns draag je emoties en gevoelens. Wanneer die verborgen blijven, blijven ze jouw gemoedstoestand schaduwen als een zwart gat. Dat zwarte gat doemt elke keer op wanneer je alleen bent. Wanneer er geen behandeling depressie gestart wordt, kan dit ernstige vormen aannemen. Niet gevreesd, een depressie is te behandelen. Dit doen we volgens de Core Energetica methode.

<p>Depressief? En dan?</p>

Depressie of depressieve gevoelens

Dit verschilt per persoon. Je herkent het ook wel dat je wel eens last hebt van “het niet meer zien zitten”. Die zwartgalligheid hoort bij ons mensen. De een heeft daar meer last van dan de ander. Het maakt groot verschil of je nog aan de routines van het leven meedoet. Wanneer de klachten zeer ernstig zijn zit je in een stoel of lig je in bed en is er totaal geen respons. Dat is het ene uiterste. Tegelijkertijd schuilt bij het tegenovergestelde hét gevaar. Die glimlach, die de omgeving doet geloven dat alles oké is, bedekt de inwendig leegte. Het zwarte gat. De buitenwacht heeft geen idee van wat er zich van binnen afspeelt en dat is (on)bewust de bedoeling.

Ontstaan depressie

Als mens streef je vaak doelen na die niet direct gerelateerd zijn aan wat je als mensen nodig hebt. Succes, roem en rijkdom is waar jij je vaak blind op staart.  Je denkt dat mensen met veel geld zich datgene kunnen veroorloven waarmee ze zichzelf kunnen manifesteren, realiseren. Maar zowel arm als rijk raakt depressief. Je bent vatbaar voor depressie, in welke vorm dan ook, als je kijkt naar bronnen buiten jezelf voor voldoening en vervulling. Dat mooie huis, die superbaan, het geld op de bank of die geweldige sportauto. Dat is nou juist waarom het hebben van succes geen voorwaarde is om je gelukkig te voelen. Wanneer je daar achter komt begint de desillusie. Je mist het gevoel van plezier, wat de  drijfveer voor geld, succes en roem intensiveert. Dit maakt de illusie alleen maar groter, je draait rond in een vicieuze cirkel, totdat je het uiteenspat en je in een depressie duikt. Interne tevredenheid is wat telt. Het echte leven wordt geleefd op een zeer persoonlijk niveau.

Behoeften van ieder mens:

Jouw binnenwereld wordt gevoed en is tevreden wanneer jij:

  1. Kunt liefhebben en zorgen, dat verbindt jou met de wereld en het leven
  2. Jezelf kunt uitdrukken in creatieve activiteiten, om in contact te komen en blijven met jezelf
  3. Jouw gevoelens kunt uiten door je stem te laten horen, je ogen te laten spreken en jij je lijf in beweging brengt
  4. De vrijheid hebt en voelt en tot die zelfexpressie, die jij jezelf gunt en door jouw omgeving gegeven kan worden.

Kindertijd

Iedere depressieve reactie rust op het verlies of gemis van moederliefde in de groei naar volwassenheid. Deze liefde vervult namelijk alles. De ondersteuning die je in je groei nodig hebt. Het lichaamscontact, letterlijk vastgehouden worden, wat voedend is. De warmte van dat contact kunnen en mogen ontvangen. De aandacht krijgen, gezien en bevestigd worden. Dit zijn zulke basale levensbehoeften en zo vanzelfsprekend. Jammer genoeg heb jij mogelijk toch een tekort ervaren. Deze informatie heeft jouw lichaam opgeslagen en draag jij met je mee.

Wanneer jij dit als kind hebt gemist, hoe groot of klein dat tekort ook is, kan dat nu in jouw volwassenheid zichtbaar worden. Bijvoorbeeld door moeite met of niet alleen kunnen zijn. De verlatingsangst. Je bent een overdreven prater of hyperactief. Je vertoont afhankelijk gedrag. Je bent gevoelig voor koude. Dit zijn jouw onbewust aangeleerde manieren om aandacht te krijgen, om zo jouw tekort te vullen.

Het trauma of groot gemis/verlies dat je als kind meemaakt heeft invloed op hoe jij je ego ontwikkelt met een beeld van macht en controle. Jouw buitenwereld die streeft naar aanzien en succes.
Als kind wil je overleven, ook al wordt je op welke manier in je bestaan bedreigd. Met een enorme inspanning van je wil doe je dit. Het is een noodmechanisme met een grote overlevingskracht, maar bezit geen waarde van plezier.

Levendigheid

Deze gebeurtenissen uit jouw kindertijd hebben invloed op onze inwendige levendigheid. Je kunt dit ervaren als een groot gemis en daarmee wordt je geconfronteerd in het dagelijks leven. Je ontzegt jezelf het plezier, vooral lichamelijk, wat de basis kan zijn voor jouw depressieve neiging. Hoe sterk de beperkingen van jouw levensplezier is persoonlijk. Kun jij jouw trots en stoïcijnse laten varen en meer tot leven komen.
Wanneer jij, met de juiste begeleiding,  weer contact durft en kunt maken met jouw gevoelens en deze uiten kom je weer tot leven. Deze expressie van jezelf haalt jouw uit de depressieve stemming. Jouw ogen vertellen of iemand kun liefhebben. Jouw gezicht laat zien of jij je kunt uitdrukken. Jouw bewegingen laten zien of jij je vrij kunt voelen.

Conflict tussen ego, wil en lichaam

Wanneer jij in een depressie zit vertrouw je jouw lichaam niet. Je hebt geleerd dit te onderwerpen aan je wil. Het ontbreekt jou aan vertrouwen dat het lichaam kan functioneren zonder de door jouw opgelegde wil. In deze toestand zal jouw lichaam dat ook niet kunnen. Het is uitgeput vanwege de continue dienstbaarheid die geleverd is door jouw opgeblazen ego. Je ziet de depressie als in ineenstorting van jouw wil en niet zozeer als de uitputting van jouw lichaam. Dit maakt het belang duidelijk van de lichaamsgerichte aanpak, meer bewustzijn van jouw lichaam en de gevoelens en het onderscheidt kunnen gaan maken tussen de innerlijke behoeften en de door jouw opgelegde wil.

Het gaat erom dat duidelijk wordt dat jouw drijfveer naar geld zelf vertrouwen is,  zelf acceptatie en zelf expressie.

Herkennen van depressie

Laat ik duidelijk zijn dat ik op grond van deze inhoud geen diagnose kan en mag vaststellen. Dat is niet aan mij. Het doel van deze informatie en de werkwijze van de core energetica kan jouw inzicht geven. Hierdoor kun je jouw gedrag en stemming herkennen en prikkelt het jou om in actie te komen.

In een depressie of depressieve stemming ervaar je een diepte van innerlijke leegte. Je mist als het ware iets,  er is een  leegte in het lichaam. Je mist het gevoel in de buik. In het Japans ook wel “Hara” genoemd, het vitale centrum, zowel fysiek als psychisch. In het Engels “guts” wat letterlijk ingewanden, dus inhoud betekent. Je mist “het” om te blijven staan of als je inzakt om jezelf weer op de been te krijgen. Dit wordt ook veroorzaakt door jouw gebrek aan energie en de oppervlakkige ademhaling en er ontstaat zuurstoftekort. Deze minimale energie en interesse is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt je amper opladen, energie opnemen en je voelt je zwak en leeg. Je mist het vermogen om te ontladen, spanning kwijt te raken en voelt je opgehangen. Deze spanning is pijnlijk en slopend, zuigt je naar beneden.

Wanneer jij het contact met het lichaam, dat altijd in het hier en nu is, kwijt bent leef je met een onrealistisch beeld waaraan ten koste van alles wilt voldoen. Geen contact met je lichaam, betekent niet kunnen/willen/durven voelen. Jouw focus is volledig gericht op jouw ego, wil en ideaalbeeld.  

De depressie immobiliseert jou, maakt je hopeloos en verdoofd je. Vaak gebeurt dit op het moment dat je alles wat je wilde bereiken en waar je zo lang naar uitgekeken hebt bereikt. Je hebt niets te klagen dus ook geen reden om gevoelens te hebben en ook niet in staat ze te uiten. Hier dreigt het gevaar van een depressie, die voor diegene zelf en omgeving soms onverklaarbaar is. Ik heb toch alles bereikt of ik heb helemaal niets gemerkt.

Depressie behandelen

Wil je meer weten over de behandeling van depressie middels de Core Energetica methode? Neem dan vrijblijvend contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.

Bij het schrijven van dit stuk is het boek "Depressie en het Lichaam" van Alexander Lowen (MD) geraadpleegd.