Telefoon

06 22 55 63 32

Privacy policy

Bolenius Advies & Begeleiding
Sint Jozeflaan 4
5817 AC Smakt

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bolenius Advies & Begeleiding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld een (contact/intake)formulier op de website of via een link in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bolenius Advies & Begeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uit te kunnen voeren van de overeenkomst tussen jou en ons
 • Om je te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te voeren of te verbeteren.
 • Om diensten te verzorgen of om je te bezoeken bij een afspraak
 • Je te informeren over onze diensten en producten en eventuele wijzigingen hierover
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Bolenius Advies & Begeleiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bolenius Advies & Begeleiding verwerkt ook persoonsgegevens in het kader van behandel/begeleidingsovereenkomst en verwijst hiervoor naar register verwerkingsactiviteiten en het in de overeenkomst opgenomen deel “privacy”.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bolenius Advies & Begeleiding bewaart dossiers conform de WGBO 20 jaar. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. In het kader van de Wet Rijksbelastingen bewaren wij onze verkoopadministratie zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bolenius Advies & Begeleiding deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bolenius Advies & Begeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bolenius.nu.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Bolenius Advies & Begeleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies,of vergelijkebare technieken, die wij gebruiken

Bolenius Advies en Begeleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.